A7239b M134 Minigun кулемет (пізній)

Встановлювався на: UH-1C/H Iroquois, OH-6A Cayuse, OH-58A Kiowa,
UH-1P/N Twin Huey, HH-53B/C Super Jolly Green Giant
MH-53J/M Pave Low , HH-60G, HH-60H, MH-60G, MH-60K, MH-60L DAP, MH-60M, MH-60S Black Hawk; MH-47D/E/G Chinook, HC.2/3 Chinook; NHI NH90; AH-1G/Q/S Huey Cobra;
Aircraft gun pods SUU-11 (O-1 Bird Dog и AH-1G Huey Cobra)
Gunship AC-47, AC-119, AC-130a

Опис

M134 Minigun кулемет (пізній)

A7239b M134 Minigun кулемет (пізній)
Догори